Pożar jednym z większych zagrożeń

Niektóre obiekty oprócz tradycyjnych instalacji wyposażane są w dodatkowe elementy zwiększające bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie. Dotyczy to w szczególności budynków użyteczności publicznej, hoteli, sklepów wielkopowierzchniowych, urzędów oraz wszystkich innych obiektów gdzie jednocześnie mogą przebywać duże ilości ludzi.

Sygnalizacja zagrożenia pożarowego

system sygnalizacji pożaruW takich miejscach jednym z największych zagrożeń jest pożar. Żeby skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających w budynku zainstalowany musi zostać system sygnalizacji pożaru, który składa się z wielu różnych elementów. Można tutaj wymienić chociażby: czujki, centralę, ręczne ostrzegacze, stałe urządzenia gaśnicze, sygnalizatory, kurtyny, klapy dymne, puszki instalacyjne, okablowanie, urządzenia transmisji alarmów oraz wiele innych. Jak widać system jest dosyć rozbudowany. Jedną z najważniejszych ról odgrywa centrala pożarowa do której wysyłane są wszelkie sygnały. Po analizie oraz prześledzeniu zaprogramowanego algorytmu uruchamiane są wyjścia centrali, które mogą załączać poszczególne elementy wykonawcze. Jest ona poniekąd mózgiem całego systemu, który ma za zadanie analizować sygnały przychodzące i wysterowywać wyjścia. W momencie wykrycia pożaru przez czujkę w centrali uruchamiany jest alarm pierwszego stopnia. W tym czasie obsługa może potwierdzić lub skasować zagrożenie.

Po upływie zadanego czasu wyzwalany jest alarm drugiego stopnia, w którym sygnał o zagrożeniu przesyłany jest do stosownych jednostek. Oprócz tego uruchamiana jest linia sygnalizatorów oraz wysterowywane pozostałe elementy systemu takie jak klapy dymne, kurtyny i tym podobne. Jak widać ważną rolę odgrywa również scenariusz pożarowy, w którym określone jest działanie urządzeń w poszczególnych stanach oraz ustalone są czasy.