Napisanie wypowiedzenia umowy

Pracodawca przyjmując do pracy nowego pracownika, musi z nim podpisać stosowną umowę. Może to być umowa o pracę, dzieło, zlecenie, albo nawet na zastępstwo. Każda umowa ma swój termin, poza podpisaną na czas nieokreślony.

Co musi zawierać wypowiedzenie?

jak napisać wypowiedzenie umowyZgodnie z prawem pracy, pierwsza umowa z pracodawcą może być zawarta na czas próbny, potem kolejna na czas określony, a ostatnia na czas nieokreślony. Każdą umowę można rozwiązać z zachowaniem odpowiednich przepisów. Ponieważ umowa i wypowiedzenie jej są bardzo ważnymi dokumentami, które są przechowywane w aktach osobowych pracownika, muszą być sporządzone na papierze w dwóch wersjach. Obie muszą być podpisane przed dwie strony, gdzie jeden egzemplarz dostaje pracodawca, a drugi pracownik. To, jak napisać wypowiedzenie umowy znajdziemy w internecie, gdyż jest tam sporo portali prawnych, oferujących pomoc w sporządzeniu takiego dokumentu. Na pewno muszą się na nim znaleźć dokładne dane pracownika i pracodawcy oraz data wręczenia dokumentu, bo od tego dnia będzie liczony czas wypowiedzenia. W dokumencie tym trzeba podać w jaki sposób chcemy rozwiązać umowę, czyli czy ma to nastąpić z zachowaniem przysługującego okresu wypowiedzenia, czy za porozumieniem stron w wyznaczonym terminie. Istotna jest też informacja jaką umowę chcemy rozwiązać, czyli kiedy została podpisana i jaka była jej forma. W internecie znajdziemy też gotowe formularze wypowiedzenia, które wystarczy uzupełnić odpowiednimi danymi w wykropkowanych miejscach.

Wypowiedzenie umowy, najlepiej wręczać na koniec tygodnia, lub miesiąca, ponieważ od tego momentu zaczyna być liczony czas pozostały do jej zakończenia. Taki dokument warto przechowywać z umowami, bo może się nam kiedyś przydać w razie problemów z byłym pracodawcom.