Krzyżowanie towarowe w chowie bydła

Hodowla bydła jest bardzo rozwiniętą gałęzią chowu i hodowli zwierząt w polskim rolnictwie. Jest to też gałąź opłacalna- mleczarstwo obok hodowli opasów daje duże korzyści ekonomiczne dla rolników. Mięso wołowe krów mlecznych ma jednak niższą jakość niż mięso krów ras mięsnych i bydła opasowego.

Rola krzyżowania towarowego bydła w Polsce

krzyżowanie towarowe bydłaDo inseminacji bydła wybieramy te sztuki, które mają łatwy poród, oraz zwraca się większą uwagę na dobór osobników męskich. Krzyżowanie towarowe bydła jest już trochę zapomniane w Polsce. Nasienie osobników męskich do inseminacji dobiera się na podstawie wielu cech, między innymi na podstawie wieku. Polecana jest rasa Hereford w przypadku jałówek oraz Limousine w przypadku buhajów. Krzyżowanie towarowe bydła polega na zjawisku heterozji, tzn. urodzone cieliczki po odpowiednim doborze rodziców, można inseminować ponownie i będzie ono się charakteryzować lepszą wydajnością rzeźną co ma wpływ na wykładnię wyników ekonomicznych. Należy unikać w krzyżowaniu towarowym krycia jałówek rasami ciężkimi, powodującymi utrudnione porody i dlatego ważna jest znajomość tego parametru. Można go wcześniej sprawdzić w katalogu buhajów, zanim zdecydujemy się na zakup nasienia do krzyżowania. Metoda takiego krzyżowanie prowadzi do uzyskania potomstwa o cechach, dzięki którym w kolejnym pokoleniu uzyskujemy coraz to lepsze potomstwo. Jest to wysoka korzyść ekonomiczna.

W wieloletnich badaniach nad rozrodem bydła stwierdza się, że na pewno mieszańce dają lepsze wyniki w rozrodzie niż buhaje ras czystych. Rolnicy niechętnie korzystają z tej metody krzyżowania tylko ze względu na brak znajomości korzyści, które ono daje. Ważna jest znajomość cech przydatnych w krzyżowaniu towarowym, w czym może doradzić wykwalifikowana osoba.