Jak odzyskać VAT zza granicy?

Jestem radcą prawnym. Często trafiają do mnie osoby, które prowadzą przedsiębiorstwa i musiały ostatnio zainwestować w coś za granicą. Często w tym celu odbywają podróże służbowe, a co za tym idzie muszą ponosić koszty noclegów czy wyżywanie. Polski Urząd Skarbowy zwraca im w takiej sytuacji podatek VAT. Nie każdy wie jednak, że taki zwrot można również uzyskać za zagraniczne faktury.

Składanie wniosku o zwrot zagranicznego VAT

odzyskiwanie vatu z zagranicyTymczasem odzyskiwanie vatu z zagranicy w przypadku krajów Unii Europejskiej jest banalnie proste. Zgodnie z prawem wspólnotowym, jednolitym dla wszystkich krajów członkowskich nie ma już konieczności rejestrowania się w zagranicznym Urzędzie Skarbowym, aby uzyskać zwrot podatku VAT za tamtejsze faktury. Wszystko można załatwić przez krajowy Urząd Skarbowy. Mało tego, można to zrobić drogą elektroniczną co znacznie upraszcza procedurę i przyśpiesza uzyskanie zwrotu podatku. Nie musimy też składać wniosku dla każdej pojedynczej faktury. Termin składania wniosków o zwrot zagranicznego VATu upływa bowiem, 30 września roku następnego po tym, jak uzyskaliśmy fakturę i ponieśliśmy koszty. Kolejną zaletą tego typu wniosków, jest fakt że nie są objęte przymusem radcowskim, dlatego każdy przedsiębiorca może złożyć taki wniosek sam. Wiem jednak z doświadczenia, że wiele osób chętnie udaje się do prawnika, aby mieć pewność że wniosek został poprawnie wypełniony i złożony.

Jestem jednak przekonana, że wiele przedsiębiorców radzi sobie z tym samemu. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś przyszedł do mnie ze sprawą, że nie udało mu się uzyskać należnego mu zwrotu podatków. Zwrot uzyskuje się w formie i zgodnie z terminami zawartymi w przepisach ordynacji podatkowej. To ważne, ponieważ do przepisów ordynacji podatkowej nie stosuje się przepisów KPA.